Preek 26-27 april 2008

Tags: 

Als ik het evangelie lees komt Jezus bij mij over als een geestelijk sterke man. Zijn woord maakt indruk, raakt mensen. Spontaan geloven ze in hem en lopen achter hem aan. Hij inspireert zijn leerlingen. Jezus geloofde in het goede, in naastenliefde in trouw en hij geloofde vast in God. Hij maakte zijn woord waar. Dat is Gods H.Geest. Het geloof in het goede en dat ook waar maken. Zo zijn er nu nog sterke mensen wier woorden en daden indruk maken, aanslaan zoals die onderwijzeres in mijn inleiding.

Soms vraag je je af. Wat is het eigene van een mens met een sterke geest. Een man of vrouw, die in geestelijke waarden gelooft zoals respect, liefde, trouw en eerlijkheid maar die zijn geloof ook waar maakt. We hebben allemaal behoefte aan geestelijk sterke medemensen. Daar kunnen we ons aan optrekken.

Hier denk ik aan een figuur als Nelson Mandela. Nelson Mandela geloofde dat zijn zwarte medebroeders in Zuid Afrika dezelfde rechten hadden als de blanken. Aan dat geloof heeft hij vast gehouden ook al draaide hij daarvoor de gevangenis in. Als de geestelijk sterke man kwam hij uit de gevangenis. En zijn woord gebaseerd op dat sterke geloof maakte indruk op heel de wereld.

Hetzelfde moeder Teresa. Zij was gegrepen door al het leed en de pijn van de mensen die in India op straat stierven. Zij heeft zich voor 100% gegeven aan deze ongelukkige medemensen. Zij was zo geraakt door hun ellende, dat ze er alles voor over had hen bij te staan en hen minstens menselijk op een waardige wijze te laten sterven.

Hetzelfde Peerke Donders, die arme zoon van een wever uit Tilburg. Met veel inspanning lukte het hem, terwijl hij als knecht het seminarie schoon hield priester te worden. Hij ging naar Suriname. En daar heeft hij zich gegeven aan de melaatsen. Peerke Donders kon dit omdat hij gegrepen was door God en zijn medemensen in nood.

In deze lijken Nelson Mandela, moeder Teresa en Peerke Donders op Jezus. Jezus geloofde absoluut in God zijn hemelse Vader. Daarnaast hield hij intens veel van zijn naasten speciaal de zwakken en zieken. Daar gaat het om gegrepen zijn door het diepmenselijke en door een geloof in God. Dit kan een kracht geven. Dit kunnen wij ook en zo veel betekenen voor onze medemensen.

Het gaat er om dat we op die roepstem van Jezus ingaan. Wij duidelijk durven kiezen voor geestelijke waarden als naastenliefde, eerlijkheid, trouw en zorg. Ik geloof dat de geest die we dan uitstralen zo belangrijk is. Neem maar een gezelschap. Waar wordt er over gepraat. We kunnen door onze positieve instelling mensen tot een waardevol gesprek brengen.

Hier denk ik aan hangjongeren. De geest die een groep bezielt, wordt bepaald door de jongeren die een geest uitstralen dat kan een negatieve zijn maar ook een goede en fijne geest. Want veel jongeren hebben nog geen eigen levenshouding en laten zich door anderen gemakkelijk beïnvloeden. Het kan ten kwade en ten goede zijn.

Zo hebben we in onze samenleving een geweldige behoefte aan mensen, die een goede geest uitstralen en de samenleving daardoor kleuren tot geluk van alle leden van de groep.

H. de Valk