Preek 26-27 juli 2008

Tags: 

De kostbare parel gevonden? - Evangelie: Matteus 13. 44-52

In het evangelie dat we net gehoord hebben, staat een opvallende zin. Jezus vraagt aan zijn leerlingen: “Hebben jullie het allemaal begrepen?” Ze antwoorden: Ja. Ze hadden allemaal begrepen wat Jezus verteld had. Zou het?

Ik moet denken aan een schoolmeester die vroeger voor de klas stond. Hij stond voor de banken en had iets heel duidelijk verteld en uitgelegd [meende hij]. Tot slot vraagt hij: Hebben jullie het begrepen? Hij kijkt de klas rond. Allemaal knikken ze ‘ja’. Dat lijkt ook wel het verstandigste, want als je ‘nee’ zegt wordt de meester misschien boos. Maar het gevaar is dan wel dat de meester iemand aanwijst om nog eens te vertellen wat hij gezegd heeft.

Toch lijkt het niet zo moeilijk wat Jezus verteld heeft over die schat in de akker, en over die kostbare parel. Een kostbare schat ligt niet zomaar voor het grijpen. En een kostbare parel al helmaal niet. Parels waren in de oudheid heel begerenswaardig. Ze waren soms miljoenen waard. Ze werden verwerkt in sieraden, vooral in halssnoeren. Een kostbare schat, een kostbare parel, iets kostbaars verwerf je niet zomaar. Het kost tijd, inspanning, geduld.
,br> Geduld is moeilijk voor mensen van onze tijd. We willen alles direct gerealiseerd zien. Direct resultaat, als het kan. We hebben de computer uitgevonden, de mobiele telefoon. We willen snel weten hoe een en ander in elkaar zit.

Toch beseffen we heus ook wel dat belangrijke dingen inspanning vergen en tijd nodig hebben. Denk maar aan de Olympische spelen die binnenkort in Peking beginnen. Wat hebben de sporters er niet voor over! Jarenlang hebben ze getraind, zich van alles ontzegd, ze zijn nergens anders mee bezig geweest dan met hun sport. In de hoop straks op het erepodium te kunnen staan. Dat is de prijs die ze willen behalen, a.h.w. de schat die hen alles waard is.

Denk ook maar aan iemand als Nelson Mandela. Hij is dezer dagen 90 jaar geworden. Hij had een ideaal waar hij alles voor over heeft gehad. Hij heeft er 27 jaar voor in de gevangenis gezeten. Is niet verbitterd geraakt. Ter wille van de “verzoening” tussen blanke en zwarte mensen. Hij is de grote pionier van de mensenrechten geworden. Wereldwijd bewonderd. Hij is zelfs minister-president van Zuid-Afrika geworden.

Maar wat is dan de kostbare schat die ons in het evangelie wordt aangeprezen en waar we alles voor over moeten hebben? Dat is – en het klinkt misschien wat verheven en zweverig - dat is het koninkrijk der hemelen. Dat is kort gezegd: de zaak van God in de wereld van God. De mensen dachten vroeger in de dagen van Jezus dat het einde der tijden nabij was. Nu weten we dat de wereld van God hier in deze wereld nu al begint. Dat het rijk van God groeit waar mensen elkaar tot hun recht laten komen, deze wereld goed maken, een veilige plek laten zijn voor mensen. Waar mensen ook Gods nabijheid en liefde kunnen ervaren, en vertrouwen hebben in de toekomst.

Je moet de waarde ervan ontdekken en erdoor geraakt worden. Wat zou het leven zijn zonder God? Het zou een kale akker zijn, zonder perspectief. Een nep-parel die even glanst en snel verbleekt.

Ik moet aan koning Salomo denken van de eerste lezing. Hij vroeg aan God om wijsheid, om inzicht, om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Allemaal dingen die wij voor onszelf ook zouden wensen. Maar toch is het fout gelopen met koning Salomo. Hij was rijk, voerde een overdadige hofhouding en kon zich alles permitteren. Uiteindelijk is het met hem helemaal fout gelopen. Het zijn sterke benen die de weelde dragen.

Ook wij worden gemakkelijk op een dwaalspoor gebracht. We staan bloot aan vele verleidingen. Er zijn vele aanlokkelijke parels die zich aandienen, maar die uiteindelijk surrogaat blijken te zijn. Je moet stevig in je schoenen staan.

De vraag die we aan het begin stelden, blijft: “Hebben wij het allemaal begrepen?” Zouden wij het kunnen navertellen?

Och, die woorden zijn niet zo belangrijk. Het gaat om het doen. Waar gaat het om in ons leven? Wat achten wij belangrijk? Dat zal vanzelf blijken, want zoals ook in het evangelie van Matteus staat: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”. [Matt. 6,21]

J.Ditters