Preek 5-6 april 2008

Tags: 

In het zo juist voorgelezen evangelie horen we het verhaal van 2 leerlingen van Jezus, die het even niet meer zien zitten. Ze hebben voor 100% in Jezus geloofd. Hij was de Messias, de Verlosser van het Joodse volk. Onder zijn leiding zou het goed komen, zou het Joodse volk een machtig volk worden gelijk als in de tijd van koning David. En daar wordt Jezus gevangen genomen door de tempelwachters onder leiding van Farizeeërs en priesters. Hij wordt valselijk beschuldigd bij Pilatus de Romeinse landvoogd en sterft schandelijk aan een kruis.

Het geloof in Jezus zoals ze hadden krijgt een knauw. Het avontuur met Jezus is over en ze gaan naar huis om het gewone leven weer op te nemen. En dan onderweg sluit Jezus zich bij hen aan. Door het gesprek met hem komen de twee tot nieuwe geloofsinzichten. Zo is het alle eeuwen doorgegaan. De katholieken hebben alle eeuwen door hun geloof in Jezus vorm gegeven, maar het heeft vaak andere vormen gekregen.

Tot de 12de eeuw waren paus, bisschoppen en priesters gewoon getrouwd. Daarna kwam het verplichte priestercelibaat. De kerk is in deze zoekend. Je hoort in de kerk verschillende stemmen. Voor en tegen het verplichte priestercelibaat. In Nederland zijn de meeste katholieken voor afschaffen van het verplichte priestercelibaat. En nu is zelfs de nieuwe voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie Robert Zolliitsch voor afschaffing. Tegelijk houdt het Vaticaan vast aan het verplichte priestercelibaat. De kerk kende oorspronkelijk vrouwelijke diakens diaconessen. Sindsdien wijst de paus die af.

Eewenlang was de taal in de kerk het latijn en nu de volkstaal. In de Middeleeuwen riep de paus de gelovigen op om met de kruistochten het H.Land te veroveren. Nu denken we daar niet aan. Zo zijn er vele gebruiken geweest in de kerk, die weer zijn verdwenen. Denken we maar aan de aflaten, de biecht en het onthouden van vlees.

Tegenwoordig zijn we meer het volk Gods, dat op een eigen wijze de boodschap van Jezus vorm wil geven. We doen het in de geest van Jezus, die de liefde zocht en al die Joodse wetten en regeltjes naar het tweede plan verwees. Ook wij zoeken in de liefde God te leren kennen en te ervaren en al die regeltjes over nuchter zijn, verplicht mishoren schuiven we naar het tweede plan. Nu gaat het er om dat wij onze naasten liefhebben, waarderen en zorg voor hem hebben.

Zo denken we dit weekeinde speciaal aan Sterke vrouwen …in Congo. Zoals we in de eerste lezing hoorden begon in 1998 in Congo een burgeroorlog. Officieel werd in 2004 vrede gesloten. Maar sindsdien is er nog steeds een puinhoop. Allerlei milities, groepen rebellen en het officiële Congolese leger gaan zich te buiten aan allerlei gruweldaden. Ze trekken rond met als belangrijkste wapen sexueel geweld tegen vrouwen. Vrouwen worden opgepakt en verkracht. Heel de samenleving lijdt er onder. Nu is er de organisatie VICO die zich inzet voor deze kwetsbare vrouwen speciaal voor de verkrachte en uitgestoten vrouwen. Deze vrouwen worden opgevangen en geholpen weer een eigen plaats in de samenleving te krijgen. Deze vrouwen leren ze lezen en schrijven en voor zichzelf op te komen. Ze helpen deze vrouwen ook voor zichzelf te zorgen. Zo kunnen ze 4 konijntjes krijgen drie vrouwelijke en een mannetje om geleidelijk voor zichzelf te zorgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Om die aktie van VICO te steunen is dit weekeinde de speciale 2de collecte. Geef u royaal dat deze vrouwen en trouwens heel Congo tot een volwaardig bestaan komt.

H. de Valk