Preek 7-8 juni 2008

Tags: 

Het verhaal dat u net van de roeping van Matteüs hebt gehoord is wel erg kort. Jezus passeert Matteüs en zegt:”Volg mij.”en prompt volgt Matteüs Jezus en wordt apostel. Je wordt zo maar niet van tollenaar apostel. Dat is een proces, wat tijd nodig heeft. De tollenaars waren niet gezien bij de Joden. Zij hieven de belasting voor de Romeinen en verdienden er zelf goed aan. De Romeinen hadden Palestina bezet en werden gehaat. Tollenaars waren landverraders. Ik denk dat daar meer aan vooraf is gegaan. Gesprekken van Matteüs met Jezus.

Maar het thema is duidelijk. Jezus roept Matteüs en Matteüs volgt Jezus na. Het is een soort verrijzenis verhaal geworden. Matteüs staat op uit de wereld van het geld om Jezus te volgen.

Geroepen worden. Het gebeurt nu nog dagelijks. U loopt over straat en voor u loopt een oud vrouwtje. Dit oude vrouwtje valt. En u voelt u spontaan geroepen haar te helpen opstaan. Het kan ook gebeuren. Uw vader en moeder worden oud en beginnen te sukkelen. Dan voelen velen onder ons zich geroepen hen bij te staan. Eveneens kan het voorkomen. Onze buurman is gehandicapt. En ik denk dat er onder ons dan nog velen zijn die zich geroepen voelen om de man te helpen en bij te staan.

Anderen gaan naar een ontwikkelingsland voor vakantie naar Kenia of Ghana. Ze zien daar de ellende en spontaan ijveren ze door geld in te zamelen om deze mensen te helpen. Zo heeft ons kinderkoor De Flierefluiters pas nog de musical The Battle: Klassiek Ballet tegenover Hiphop gespeeld om een school in Ghana te ondersteunen.

Zo komen wij allemaal in situaties, waarin er een beroep op ons gedaan wordt. Ik denk hier alleen maar aan de St.Antoniusparochie. Onze parochie kan alleen maar funktioneren dank zij de vrijwilligers. Onze parochie heeft vele vrijwilligers nodig voor de koren, de klussengroep, het bestuur, de akolieten en kosters,de kollektanten enz.

Als gemeenschap voelen we ons ook geroepen de minder bedeelden bij te staan. Zo voelen de Verenigde Naties zich nu geroepen de slachtoffers in Birma en China te helpen.

Zo wordt er door allerlei groepen en instanties een beroep op ons gedaan. Hopelijk gaat ieder van ons naar vermogen op zo’n roeping in. Want laten we eerlijk zijn. Gaan we op deze oproepen in dan komen onze betere krachten boven.

Het maakt ons leven rijker en gelukkiger als we in liefde ons aan iemand of aan een groep of een club geven. Dan geeft dit ons leven een sfeer van medeleven van verbondenheid. Zo geeft God ons kansen ons leven rijker te maken door die lotsverbondenheid. We worden voluit mens, want we leren onze betere gaven en talenten te ontwikkelen.

Luisteren we naar ons geweten ons betere ik. Want ik geloof dat God door ons geweten ons roept om ons aan onze medemensen te geven, hen te helpen samen op te trekken.

Dit is ook het ideaal van het volk Gods, dat wij samen als kerk optrekken oog en oor hebbend voor onze naasten en speciaal voor onze naasten die het moeilijk hebben.

Laten we verrijzen, dat we van onze stoel opstaan om ons aan een of ander goed doel te geven. Het leven rijker en gelukkiger te maken. We maken hen blij die we helpen en we worden zelf meer mens door ons aan onze naasten te geven.

We worden Gods handen, want door ons wil hij onze medebroeders en zusters, die het moeilijk hebben helpen.

H. de Valk