de valk

Preek 24 - 25 maart 2012

Tags: 

Ik denk dat de ouders van de kinderen van het busongeluk in Zwitserland zich het meest zullen herinneren van hun kinderen de liefde die ze van hun kinderen kregen. Daar gaat het om. De liefde, de genegenheid en de hartelijkheid.

Er zijn zoveel waarden in het leven als geld, trouw, zorg, hulpvaardigheid en liefde. Maar het meest is de liefde. Waardoor maakt Jezus het meeste indruk op zijn tijdgenoten door zijn liefde, zijn medeleven, zijn zorg voor de zieken en de armen. Het is de liefde.

Preek 3 maart 2012

Tags: 

Als we het evangelie van vandaag goed lezen maken Jezus en de apostelen samen heerlijke momenten mee. Op een of andere wijze wil dit wonderlijke verhaal van Jezus op de berg met Mozes en Elia en de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes ons meedelen, dat ze samen iets heerlijks hebben beleefd.

Zoals ieder mens heeft Jezus tijdens zijn leven veel meegemaakt: heerlijke momenten en moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen. Daaraan is Jezus gegroeid. Zo wordt hij tenslotte de profeet, de verlosser die ons met zijn blijde boodschap de weg door het leven naar God wijst.

Preek 18 - 19 februari 2012

Tags: 

Kaaiendonk is in Carnavalsstemming. Prins Mienus XII heeft de sleutel van de stad gekregen. Hij is dezer dagen de leider van de stad. In Bergen op Zoom het Krabbengat maken we dezer dagen dit gebaar……. Carnaval is een feest. We zijn als mensen allemaal aan elkaar gelijk. We zijn broeders en zusters van elkaar. God heeft ons samen geschapen om er samen iets moois van te maken. Daarom steken we met Carnaval de draak met alle gewichtigheid. De directeur loopt met een boerenkiel. De wasvrouw als prinses. De metselaar als advocaat. De anders chique dame verkleedt zich als schooister.

Preek 14 - 15 januari 2012

Tags: 

In het evangelie worden Andreas, Simon Petrus en nog een andere leerling van Johannes de Doper door Jezus geroepen. Maar wij worden ook geroepen.

Wij worden geboren in een gezin met broertjes en zusjes. Spontaan namen onze ouders het op zich voor ons te zorgen. En dit deden ze van harte. God heeft dat in hen gelegd voor de kinderen, die uit hen geboren worden te zorgen. Door deze geboorte in een gezin worden we geroepen door God een goede relatie op te bouwen met onze ouders, broers en zussen.

Preek 7 - 8 januari 2012

Tags: 

We hebben het verhaal van de 3 magiërs oftewel de 3 wijzen of koningen gehoord. Matteüs schrijft dit zo rond het jaar 80, terwijl hij niets van de geboorte van Jezus weet. Naar aanleiding van het kerkelijk leven zo rond het jaar 80 bedenkt Matteüs dit evangelie. Want wat ziet Matteüs. Jezus heeft gepreekt in Palestina onder de Joden en daar zijn de apostelen ook begonnen te preken. Maar zo rond het jaar 80 zijn er veel meer Christenen bekeerd van uit het heidendom dan van uit de Joden. Zo maakt Matteüs zijn geboorteverhaal dat ook de heidenen de 3 wijzen 3 heidenen Jezus komen aanbidden.

Preek 10-11 december 2011

Tags: 

leven naar Kerstmis toe naar de geboorte van het kerstkind. Onwillekeurig blijven we dan stil staan bij het leven van Jezus. Jezus is waarschijnlijk als een gewone jongen in Nazareth uit St. Jozef en Maria geboren. Het verhaal van de evangelist Lucas, dat Jezus in Betlehem in een stal is geboren is waarschijnlijk bedacht door Lucas. Hij heeft niets geweten van de geboorte van Jezus maar heeft dit verhaal bedacht om de solidariteit van Jezus met de armen vorm te geven en dat hij voorspeld was door de profeet Micha, die voorzegt, dat een groot man in Betlehem geboren wordt.

Preek 5-6 november 2011

Tags: 

Zo laat God ons geboren worden. Daarom verwacht God ook van ons dat we ons als broeders en zusters gedragen, dat we samen iets moois van het leven maken om samen gelukkig te leven.

Hiervoor krijgt ieder van ons van God gaven en talenten om samen iets moois van heet leven te maken. Wij mensen hebben elkaar nodig om van het leven iets moois te maken. We kunnen niet leven zonder elkaar.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk