de valk

Preek 18 - 19 februari 2012

Tags: 

Kaaiendonk is in Carnavalsstemming. Prins Mienus XII heeft de sleutel van de stad gekregen. Hij is dezer dagen de leider van de stad. In Bergen op Zoom het Krabbengat maken we dezer dagen dit gebaar……. Carnaval is een feest. We zijn als mensen allemaal aan elkaar gelijk. We zijn broeders en zusters van elkaar. God heeft ons samen geschapen om er samen iets moois van te maken. Daarom steken we met Carnaval de draak met alle gewichtigheid. De directeur loopt met een boerenkiel. De wasvrouw als prinses. De metselaar als advocaat. De anders chique dame verkleedt zich als schooister.

Preek 14 - 15 januari 2012

Tags: 

In het evangelie worden Andreas, Simon Petrus en nog een andere leerling van Johannes de Doper door Jezus geroepen. Maar wij worden ook geroepen.

Wij worden geboren in een gezin met broertjes en zusjes. Spontaan namen onze ouders het op zich voor ons te zorgen. En dit deden ze van harte. God heeft dat in hen gelegd voor de kinderen, die uit hen geboren worden te zorgen. Door deze geboorte in een gezin worden we geroepen door God een goede relatie op te bouwen met onze ouders, broers en zussen.

Preek 7 - 8 januari 2012

Tags: 

We hebben het verhaal van de 3 magiërs oftewel de 3 wijzen of koningen gehoord. Matteüs schrijft dit zo rond het jaar 80, terwijl hij niets van de geboorte van Jezus weet. Naar aanleiding van het kerkelijk leven zo rond het jaar 80 bedenkt Matteüs dit evangelie. Want wat ziet Matteüs. Jezus heeft gepreekt in Palestina onder de Joden en daar zijn de apostelen ook begonnen te preken. Maar zo rond het jaar 80 zijn er veel meer Christenen bekeerd van uit het heidendom dan van uit de Joden. Zo maakt Matteüs zijn geboorteverhaal dat ook de heidenen de 3 wijzen 3 heidenen Jezus komen aanbidden.

Preek 10-11 december 2011

Tags: 

leven naar Kerstmis toe naar de geboorte van het kerstkind. Onwillekeurig blijven we dan stil staan bij het leven van Jezus. Jezus is waarschijnlijk als een gewone jongen in Nazareth uit St. Jozef en Maria geboren. Het verhaal van de evangelist Lucas, dat Jezus in Betlehem in een stal is geboren is waarschijnlijk bedacht door Lucas. Hij heeft niets geweten van de geboorte van Jezus maar heeft dit verhaal bedacht om de solidariteit van Jezus met de armen vorm te geven en dat hij voorspeld was door de profeet Micha, die voorzegt, dat een groot man in Betlehem geboren wordt.

Preek 5-6 november 2011

Tags: 

Zo laat God ons geboren worden. Daarom verwacht God ook van ons dat we ons als broeders en zusters gedragen, dat we samen iets moois van het leven maken om samen gelukkig te leven.

Hiervoor krijgt ieder van ons van God gaven en talenten om samen iets moois van heet leven te maken. Wij mensen hebben elkaar nodig om van het leven iets moois te maken. We kunnen niet leven zonder elkaar.

Preek 8-9 oktober 2011

Tags: 

Heidenen worden Christenen

Ik hoop, dat u het evangelie een beetje begrepen hebt. Jezus is als Jood geboren. Hij heeft tijdens zijn leven vooral zich gericht tot de Joden. Hij sprak vaak in de synagoge en ging uit van het Joodse geloof in het Oude Testament. Maar wat merkt Matteüs zo rond het jaar 70. De predikatie van Jezus onder de Joden heeft niet zoveel vruchten afgeworpen. Er zijn niet zoveel Joden christen geworden. Matteüs ziet wel veel heidenen die zich laten dopen en christen worden.

Preek 20 - 21 augustus 2011

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie de duidelijke woorden van Jezus aan Petrus: “Jij bent Petrus; op die steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.” Schriftkenners noemen het weinig waarschijnlijk dat de taakomschrijving van Petrus als rots van Jezus zelf komt. Ze nemen aan dat Matteüs ze heeft opgeschreven als een weergave van een zeer vroege traditie uit die tijd die op deze manier het ambt en het gezag van Petrus in de christelijke gemeente heeft gerechtvaardigd.

Preek 2-3 juli 2011

Tags: 

Wat bezielt mij

Bij wat we doen gaat het er om wat beleven we innerlijk. Wat brengt er ons toe dit of dat te doen. In de eerste lezing hoorden we het verhaal van die 2 monniken en die mooie jonge vrouw. De oudere monnik draagt zonder flauwe kul zonder bijgedachten haar de rivier over. En hij vervolgt zijn weg naar het klooster. De jonge monnik krijgt allerlei sexuele bijgedachten en blijft er lang mee bezig. Tegelijk dicht hij zijn oudere medebroeder van alles toe en wil hij het aan vader abt vertellen.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk