de valk

Preek 7-8 november 2009

Tags: 

Jezus zegt de schriftgeleerden de waarheid

Het evangelie van vandaag begint niet al te lief. Jezus zegt de schriftgeleerden heel duidelijk de waarheid. Allereerst dat het shownummers zijn. Ze lopen graag rond in plechtige lange gewaden. Ze willen graag gegroet worden op de markt, voor aan zitten in de synagoge en een ereplaats hebben bij het feestmaal. Tegelijk weten ze de kwetsbare weduwen het nodige geld te ontfutselen en voor de schijn lange gebeden op te zeggen. Het zal je maar gezegd worden.

Preek 20-21 september 2009

Tags: 

In de vredesweek gaat het om vrede in de wereld, in Nederland, in Oosterhout, bij ons in de buurt, in ons gezin en tenslotte in mijzelf. Vrede met en in mijzelf. Ik kan me dood ergeren, dat ik bepaalde zaken niet goed kan, niet goed kan voetballen, verlegen ben, geen knap gezicht of figuur heb. Ik zo klein ben. Ik niet goed kan leren. Deze ergernis, deze pijn kan zich uiten in mijn gezicht door ongezellig te kijken. In mijn doen en laten. Ik word gemakkelijk kwaad. Ik ben niet soepel en vervelend.

Preek 12-13 september 2009

Tags: 

In het verleden, toen ik op de MAVO les gaf en lange vakanties had ben ik heel wat keren meegeweest als aalmoezenier met een vakantieweek van de Zonnebloem. Het waren mooie weken. Het viel me op als op de laatste dag de zieken vertrokken waren de sfeer weg was. Juist het contact met de zieken, de gehandicapten bond ons te samen, riep een goede geest op.

Preek 8-9 augustus 2009

Tags: 

Soms is het voor ons mensen uit deze tijd moeilijk het evangelie te begrijpen.. Jezus leefde in een heel andere tijd met heel andere gebruiken dan wij. In Jezus’tijd was het hoofdvoedsel hier in Europa en in het Midden Oosten brood. En dat waren voor de Joden toentertijd matsen.

Dit komt in het evangelie heel duidelijk naar voren. Bij de wonderbare broodvermenigvuldiging gaat het om gewoon brood de Joodse matsen. Maar nu gebruikt Jezus brood ook als beeld. We hebben brood nodig om te leven. Maar daarnaast zegt hij, dat hijzelf ook brood is als voedsel voor het geestelijk leven.

Preek 1-2 augustus 2009

Tags: 

Afgelopen zondag hebben we het evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging gelezen. Kort daarna komt het verhaal, dat we vandaag in het evangelie hoorden. De mensen komen met velen naar Jezus toe. En Jezus grijpt terug op de broodvermenigvuldiging. Natuurlijk er moet brood zijn om te kunnen leven. Maar daarnaast is er nog ander geestelijk voedsel, dat ze in Jezus geloven en in zijn boodschap. Jezus wil hebben dat de mensen verder kijken dan alleen brood om te leven.

Preek 18-19 juli 2009

Tags: 

Wanneer we het evangelie van zo juist goed lezen zullen we verwonderd zijn. De Joden lopen kilometers ver om bij Jezus te komen en zijn blijde boodschap te horen en bij hem te zijn. Jezus heeft een blijde boodschap, die de mensen raakt, inspireert. Daarom willen ze zo nodig uren lopen om bij Jezus te zijn. En hem te horen, door hem geraakt te worden. Jezus had een blije boodschap, die inspireerde.

Preek 3-4 juli 2009

Tags: 

Hebt u het zo juist voorgelezen evangelie goed verstaan? Er wordt gesproken over de broers van Jezus n.l. Jakobus, Joses, Juda en Simon en over zijn zussen. Volgens deze lezing van de evangelist Marcus was Maria geen maagd. Want ze heeft nog een stel andere kinderen gekregen. Je kunt je de vraag stellen: Is de titel maagd een eretitel? Zij die trouwen luisteren in ieder geval naar God die tot Adam en Eva zegt:”Gaat en vermenigvuldigt je.”

Preek 20-21 juni 2009

Tags: 

Ik vind het soms moeilijk de evangelies te verstaan. Zo ook dit evangelie. Sommigen zullen zeggen: Het is begrijpelijk dat Jezus niet bang hoeft te zijn voor de storm. Hij wordt wakker gemaakt door de apostelen en als een wonderdoener als een hokus pokus figuur legt hij de storm neer. Als je dit kunt ben je geen mens meer maar een soort godheid die wonderen kan doen en nergens bang voor hoeft te zijn.

Preek 9-10 mei 2009

Tags: 

Jezus gebruikt een sterk beeld om zijn verbondenheid met zijn leerlingen tot uitdrukking te brengen. De wijnranken leven omdat ze gevoed worden door de wijnstok. Dit is een band van levensbelang voor de ranken. Maar Jezus ziet de verbondenheid nog ruimer. Wij Christenen zijn verbonden met elkaar, vormen een gemeenschap met elkaar door onze band met Jezus. Jezus zegt in het evangelie van vandaag: “Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik”(Joh.15,4)

Preek 7-8 maart 2009

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie dat wonderlijke verhaal, dat Jezus op de berg van gedaante verandert en dat de profeet Elia en de grote wetgever Mozes aan hem verschijnen en met hem in gesprek raken. Dit is duidelijk een geloofsverhaal. Een verhaal bedacht om het geloof tot uitdrukking te brengen. Wat blijkt uit dit verhaal? Jezus is voor 100% Jood. Hij gaat zo vertrouwelijk om met de twee grootste Joden de profeet Elia en Mozes de wetgever.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk