de valk

Preek 1-2 augustus 2009

Tags: 

Afgelopen zondag hebben we het evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging gelezen. Kort daarna komt het verhaal, dat we vandaag in het evangelie hoorden. De mensen komen met velen naar Jezus toe. En Jezus grijpt terug op de broodvermenigvuldiging. Natuurlijk er moet brood zijn om te kunnen leven. Maar daarnaast is er nog ander geestelijk voedsel, dat ze in Jezus geloven en in zijn boodschap. Jezus wil hebben dat de mensen verder kijken dan alleen brood om te leven.

Preek 18-19 juli 2009

Tags: 

Wanneer we het evangelie van zo juist goed lezen zullen we verwonderd zijn. De Joden lopen kilometers ver om bij Jezus te komen en zijn blijde boodschap te horen en bij hem te zijn. Jezus heeft een blijde boodschap, die de mensen raakt, inspireert. Daarom willen ze zo nodig uren lopen om bij Jezus te zijn. En hem te horen, door hem geraakt te worden. Jezus had een blije boodschap, die inspireerde.

Preek 3-4 juli 2009

Tags: 

Hebt u het zo juist voorgelezen evangelie goed verstaan? Er wordt gesproken over de broers van Jezus n.l. Jakobus, Joses, Juda en Simon en over zijn zussen. Volgens deze lezing van de evangelist Marcus was Maria geen maagd. Want ze heeft nog een stel andere kinderen gekregen. Je kunt je de vraag stellen: Is de titel maagd een eretitel? Zij die trouwen luisteren in ieder geval naar God die tot Adam en Eva zegt:”Gaat en vermenigvuldigt je.”

Preek 20-21 juni 2009

Tags: 

Ik vind het soms moeilijk de evangelies te verstaan. Zo ook dit evangelie. Sommigen zullen zeggen: Het is begrijpelijk dat Jezus niet bang hoeft te zijn voor de storm. Hij wordt wakker gemaakt door de apostelen en als een wonderdoener als een hokus pokus figuur legt hij de storm neer. Als je dit kunt ben je geen mens meer maar een soort godheid die wonderen kan doen en nergens bang voor hoeft te zijn.

Preek 9-10 mei 2009

Tags: 

Jezus gebruikt een sterk beeld om zijn verbondenheid met zijn leerlingen tot uitdrukking te brengen. De wijnranken leven omdat ze gevoed worden door de wijnstok. Dit is een band van levensbelang voor de ranken. Maar Jezus ziet de verbondenheid nog ruimer. Wij Christenen zijn verbonden met elkaar, vormen een gemeenschap met elkaar door onze band met Jezus. Jezus zegt in het evangelie van vandaag: “Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en ik”(Joh.15,4)

Preek 7-8 maart 2009

Tags: 

We hoorden zo juist in het evangelie dat wonderlijke verhaal, dat Jezus op de berg van gedaante verandert en dat de profeet Elia en de grote wetgever Mozes aan hem verschijnen en met hem in gesprek raken. Dit is duidelijk een geloofsverhaal. Een verhaal bedacht om het geloof tot uitdrukking te brengen. Wat blijkt uit dit verhaal? Jezus is voor 100% Jood. Hij gaat zo vertrouwelijk om met de twee grootste Joden de profeet Elia en Mozes de wetgever.

Preek 17-18 januari 2009

Tags: 

Paus Benedictus XVI heeft onlangs homosexualiteit zwaar veroordeeld. Dit is bij vele katholieken verkeerd gevallen. We kennen in ons midden vele homo’s en lesbiennen als goede katholieken en als goede mensen. Velen onder ons vinden dat de vrouwen in de katholieke kerk gediscrimineerd worden. Ze worden 2de rangsfiguren in de kerk. Zij mogen geen diaken of priesterwijding ontvangen. De angst voor sexualiteit in de kerk. Priesters moeten als celibatairen leven. Geboorteregeling door pil en condoom wordt door Rome zwaar veroordeeld.

Preek 13-14 december 2008

Tags: 

Wanneer we de verhalen over de kredietcrisis horen kunnen we terneergeslagen raken. Het even niet meer zien zitten als we beluisteren dat de economie terugloopt. Er weer zoveel werkelozen zullen komen. Daarnaast kunnen we ook in de geest van de Advent uitzien naar Kerstmis, naar de geboorte van het kerstkind Jezus. Jezus die ons mensen idealen gaf en een zin voor het leven.

Preek 8-9 november 2008

Tags: 

We gedenken vandaag St.Willibord de eerste bisschop van Utrecht. Uit Ierland stak hij met 11 gezellen de Noordzee over om hier in Nederland het geloof te verkondigen. Met hem komt de blijde boodschap van Jezus in ons land. Zijn boodschap vindt weerklank in Nederland en Nederland wordt een Christelijk Katholiek land. Zo was heel Nederland katholiek. Helaas in de loop der jaren sluipen er misbruiken en mistoestanden in het katholieke leven zoals de aflatenhandel, de benoeming van bisschoppen op grond van omkoping of politieke belangen. Rome heeft geld nodig voor de bouw van de St. Pieter.

Preek 11-12 oktober 2008

Tags: 

Het evangelie van vandaag geeft te denken. Wanneer de evangelist Matteüs zijn evangelie schrijft is het rond het jaar 75. Er is ondertussen veel gebeurd. De apostelen zijn na de dood van Jezus eerst onder de Joden de boodschap uit gaan dragen. Later onder de niet-Joden en daar vindt hun boodschap meer gehoor dan bij de Joden. Tenslotte heeft hij in het jaar 75 meegemaakt, dat de Romeinen het opstandige Jeruzalem hebben veroverd en de stad en de tempel hebben verwoest en met de grond gelijk gemaakt.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk