de valk

Preek 8 - 9 september 2012

Tags: 

Wij mensen zijn geschapen om samen iets moois van het leven te maken. Een man wordt geschapen met het verlangen naar een vrouw en ook een sexueel verlangen naar een vrouw. De vrouw wordt door God geschapen met het verlangen naar een man en ook een sexueel verlangen naar een man. Trouwen ze en worden hen kinderen geboren. Dan houden ze spontaan van deze kinderen. En deze kinderen gaan spontaan van hun ouders houden.

Preek 18 - 19 augustus 2012

Tags: 

In het gewone leven gebruiken we soms eigenaardige uitdrukkingen. “n Opa zit heerlijk te spelen en te flauwekullen met ’n kleinkind van 2 jaar. Hij stoeit en speelt met zijn kleinkind. En als het dan heerlijk toegaat zegt opa: “Zal ik je opeten.” En met een grote mond hapt opa in de richting van zijn kleinkind. Het kind giert van het lachen en heeft plezier. Als hij ze op zou eten dan zouden ze helemaal één zijn. Want dit samen zijn doet beiden goed.

Preek 12 - 13 mei 2012

Tags: 

Waarom lezen we het evangelie? Waarom luisteren we er naar? Bij monde van de evangelist Johannes zegt Jezus: “opdat mijn vreugde in jullie moge zijn en jullie vreugde volkomen moge worden.”Mijn vreugde` staat er. Het evangelie dient om ons blij te maken als Jezus zelf. Blijheid en vreugde betekenen nog iets anders dan plezier en vrolijkheid. Als het evangelie ons blij maakt is het niet om te schaterlachen of geestig te doen. Vreugde gaat veel dieper. Jezus geeft ons weer de bron aan: als we elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft liefgehad. Liefde is de bron, het geheim van geluk en vreugde.

Preek 28 - 29 april 2012

Tags: 

Het is een mooi beeld, dat Jezus gebruikt om zijn boodschap uit te dragen. Ik ben de goede herder. De goede herder heeft zorg voor zijn schapen. De schapen lopen als kudde. Ze zijn samen onderweg. De schapen zoeken elkaar. De kerk is een gemeenschap. Wij zijn samen onderweg. Jezus heeft als ideaal een gemeenschap. Hij verzamelt om zich heen de apostelen een groep mannen en Maria Magdalena en andere vrouwen een groep vrouwen.

Preek 24 - 25 maart 2012

Tags: 

Ik denk dat de ouders van de kinderen van het busongeluk in Zwitserland zich het meest zullen herinneren van hun kinderen de liefde die ze van hun kinderen kregen. Daar gaat het om. De liefde, de genegenheid en de hartelijkheid.

Er zijn zoveel waarden in het leven als geld, trouw, zorg, hulpvaardigheid en liefde. Maar het meest is de liefde. Waardoor maakt Jezus het meeste indruk op zijn tijdgenoten door zijn liefde, zijn medeleven, zijn zorg voor de zieken en de armen. Het is de liefde.

Preek 3 maart 2012

Tags: 

Als we het evangelie van vandaag goed lezen maken Jezus en de apostelen samen heerlijke momenten mee. Op een of andere wijze wil dit wonderlijke verhaal van Jezus op de berg met Mozes en Elia en de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes ons meedelen, dat ze samen iets heerlijks hebben beleefd.

Zoals ieder mens heeft Jezus tijdens zijn leven veel meegemaakt: heerlijke momenten en moeilijke en pijnlijke gebeurtenissen. Daaraan is Jezus gegroeid. Zo wordt hij tenslotte de profeet, de verlosser die ons met zijn blijde boodschap de weg door het leven naar God wijst.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk