de valk

Preek 24-25 mei 2008

Tags: 

Soms zijn de woorden van Jezus voor ons mensen uit de 21ste eeuw moeilijk te begrijpen te verstaan. Jezus was ’n Jood. En de Joden kenden allen het beroemde verhaal dat tijdens de tocht van de Joden onder leiding van Mozes van Egypte naar het beloofde land zij onderweg gevoed werden met manna een soort brood. Het manna kwam uit de hemel. Het manna hield de Joden in leven. Het was een teken van Gods zorg, Gods nabijheid. De Joden beleefden dit als door God gespijzigd te worden. Welnu, zoals dat manna neerdaalde uit de hemel, regende in de nacht. Zo is Jezus zelf gekomen om ons te voeden.

Preek 26-27 april 2008

Tags: 

Als ik het evangelie lees komt Jezus bij mij over als een geestelijk sterke man. Zijn woord maakt indruk, raakt mensen. Spontaan geloven ze in hem en lopen achter hem aan. Hij inspireert zijn leerlingen. Jezus geloofde in het goede, in naastenliefde in trouw en hij geloofde vast in God. Hij maakte zijn woord waar. Dat is Gods H.Geest. Het geloof in het goede en dat ook waar maken. Zo zijn er nu nog sterke mensen wier woorden en daden indruk maken, aanslaan zoals die onderwijzeres in mijn inleiding.

Preek 5-6 april 2008

Tags: 

In het zo juist voorgelezen evangelie horen we het verhaal van 2 leerlingen van Jezus, die het even niet meer zien zitten. Ze hebben voor 100% in Jezus geloofd. Hij was de Messias, de Verlosser van het Joodse volk. Onder zijn leiding zou het goed komen, zou het Joodse volk een machtig volk worden gelijk als in de tijd van koning David. En daar wordt Jezus gevangen genomen door de tempelwachters onder leiding van Farizeeërs en priesters. Hij wordt valselijk beschuldigd bij Pilatus de Romeinse landvoogd en sterft schandelijk aan een kruis.

Preek 29-30 maart 2008

Tags: 

Beloken pasen

Pasen de verrijzenis van Jezus was voor Maria Magdalena, de Maria’s en de leerlingen een geweldige belevenis. Ze zaten in zak en as. Ze zagen het niet meer zitten. Het geweldige avontuur met Jezus is over. Twee leerlingen gaan al naar huis naar Emmaus. En dan ervaren Maria Magdalena en de vrouwen. Jezus is niet dood. Hij leeft. Enthousiast gaan ze het aan de leerlingen vertellen. De leerlingen die angstig geworden door het gebeuren bij elkaar in een huis zitten, dat goed afgesloten is. De vrouwen geven de apostelen weer uitzicht en levensmoed.

Preek 23 maart 2008

Tags: 

Zo juist in het evangelie hebben we het wonderlijke verhaal gehoord van Maria Magdalena. Zij staat daar bij het lege graf van Jezus te wenen. Daar ziet ze ineens 2 engelen. Een van de engelen vraagt:”Waarom schreit ge?” Ze vertelt dat ze Jezus zoekt. Dan vraagt ’n man aan Maria Magdalena: ”Waarom schreit ge? Wie zoekt ge?” In de mening dat het de tuinman is, vraagt ze of ze het lichaam van Jezus soms ergens anders hebben neergelegd. Dan zegt Jezus:”Mariam”. Dan herkent Maria Magdalena Jezus en spreekt hem aan met Rabboeni. Ze is intens gelukkig en omhelst Jezus.

Pagina's

Abonneren op RSS - de valk