Nieuwsbrief Februari 2014

Tags: 

Nieuws van de Sint Antonius Geloofsgemeenschap

De St. Antonius Geloofsgemeenschap kent nu meer dan 200 leden. Dat betekent dat de vereniging opgericht kan worden. Op zondag 23 maart a.s. gaat dat allemaal gebeuren.

We beginnen met een plechtige eucharistieviering. Daarin zal pastoor Van Bronswijk voorgaan. Alle koren van de Antoniuskerk zullen in die viering zingen. We sluiten de viering af met het Antoniuslied.

Daarna wordt de vereniging officieel opgericht in De Vinder onder het genot van een kopje koffie. Vanaf 4 maart kunt u de agenda en de vergaderstukken inzien of meenemen in De Vinder. Is uw emailadres bij ons bekend, dan krijgt u de stukken automatisch toegestuurd.

De voorzitter van de initiatiefgroep zal eerst vertellen wat er allemaal gebeurd is. Dan is iedereen op de hoogte. Daarna wordt het bestuur gekozen.

ALS U KANDIDAAT WILT ZIJN VOOR HET BESTUUR [U BENT VAN HARTE WELKOM!] KUNT U ZICH VÓÓR 15 MAART MELDEN BIJ JAN POPPELAARS.

U kunt dit doen:

per e-mail: jan_poppelaars@hotmail.com of

schriftelijk: Sint Antonius Geloofsgemeenschap OOSTERHOUT
t.a.v. Jan Poppelaars, Sint Antoniusstraat 63 4902 PT Oosterhout.

U kunt uw brief ook afgeven bij Antoniushuis “De Vinder” of in de groene brievenbus doen.

Het nieuwe bestuur zal u daarna vragen in te stemmen met de statuten, die de initiatiefgroep heeft opgesteld. De statuten zijn beoordeeld door mensen, die daar veel mee te maken hebben gehad. Ook zal worden gevraagd in te stemmen met het ontwerp – beleidsplan. Daarin staat opgeschreven op welke wijze de vereniging haar doel wil bereiken: het behouden van de Antonius Geloofsgemeenschap.

Tenslotte zal worden verteld hoe het overleg met het kerkbestuur is verlopen en op welke manier aan het kerkbestuur een blauwdruk zal worden aangeboden om de geloofsgemeenschap te behouden. Die blauwdruk wordt door het kerkbestuur beoordeeld en maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de toekomst van de Catharinaparochie, haar gebouwen en pastoraal plan.