Nieuws Antoniusraad april 2017

Tags: 

Tijdens de laatste weken is er geen vergadering geweest van de Antoniusraad. Binnenkort wordt weer een vergadering gepland, waarbij we zullen praten over de relatie tussen kerkbestuur en Antoniusraad.

Een belangrijke zaak daarbij is de opvolging van de kartrekkers van onze Antoniuskern: de voormalige coƶrdinatoren van onze geloofsgemeenschap. Het kerkbestuur heeft nadrukkelijk aangegeven dat zij naar een PKC (Parochie Kern Commissie) wil.
Wij hopen dat in onze geloofsgemeenschap mensen opstaan die deze rol willen vervullen en samen met de overige vrijwilligers de dagelijkse gang van zaken begeleiden.

In de komende vergadering zullen we ook aandacht geven aan de ervaringen met de vieringen op zaterdag om 17.00 uur in Antoniushuis De Vinder. Over enige tijd wil het pastorale team hierover een evaluatie houden.

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de stand van zaken betreffende de aanpassingen in ons parochiehuis De Vinder.
Wilt u nader informatie dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Hartelijke groet en tot ziens!

Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad
Tel.: 06 57333750
E-mail: jan_poppelaars@hotmail.com

Parochiekerncommissie Antonius

Het kerkbestuur van de Catharinaparochie wil komen tot een parochiekerncommissie voor elke kern, of voor gezamenlijke kernen.
Zij krijgen als taak om de dagelijkse gang van zaken te regelen voor hun kern betreffende: financiƫn, beheer en uitvoerende activiteiten. Zij dienen te werken volgens het beleid van de Catharinaparochie. Het kerkbestuur heeft ons verzocht om hierbij actief te adviseren. Hopelijk voelt u zich geroepen om zitting te nemen in deze commissie.

Wilt u eerst nadere informatie neem dan contact op met Jan Poppelaars. We zien uit naar uw aanmelding.
Bedankt voor het meedenken en werken met de Antoniusraad!!

Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad
Te.: 06 57333750
E-mail: jan_poppelaars@hotmail.com