Algemene Ledenvergadering Vereniging i.o. Sint Antoniusgeloofsgemeenschap op 30 augustus

Tags: 

Het interim-bestuur van de vereniging Sint Antonius Geloofsgemeenschap i.o. nodigt de leden uit voor de vergadering van 30 augustus a.s. in Antoniushuis ‘De Vinder’ na de viering van 9.30 uur op zondag 30 augustus.

Het interim-bestuur heeft het kerkbestuur van de Catharinaparochie uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn en hun voorstel van de Antoniusraad toe te lichten en vragen hierover te beantwoorden.

In het voorstel van de initiatiefgroep ligt het belangrijkste punt bij de leden van de vereniging.
In het voorstel van het kerkbestuur is het uiteindelijk het kerkbestuur dat besluiten neemt. Het voorgestelde model is het maximaal haalbare vanuit het bisdom.

De vraag is nu: is er voldoende resultaat bereikt om de toekomst van de Antoniuskern te garanderen of niet? Dat geldt voor zowel de ontmoetingsplaats als de vieringen.

Die vraag zal door de betrokken parochianen van de Antoniuskerk beantwoord moeten worden, want dat is het enige beslissende orgaan in onze vereniging. De volgende mogelijkheden zijn er:

Volgens de ledenvergadering is het doel bereikt. De vereniging hoeft niet te worden opgericht.
Een afzonderlijk besluit dient dan genomen te worden over de oprichting van een Antoniusraad.

Volgens de vergadering is het doel niet of onvoldoende bereikt. Dan bestaan er twee mogelijkheden om verder te gaan:
1. Instemmen met de oprichting van de Antoniusraad en van daar uit proberen de doelstellingen verder te bereiken.
2. De vereniging definitief oprichten en het bestuur van de vereniging opdracht geven een aantal zaken verder uit te werken.

De keus ligt bij de leden. Als de algemene ledenvergadering op 30 augustus a.s. besluit om de vereniging officieel op te richten, wordt de relatie met het kerkbestuur een andere: een vereniging naar burgerlijk recht past namelijk niet binnen de structuur van de Katholieke Kerk, want daarbij is het kerkbestuur alleen bepalend.

Wij hopen van harte, dat zoveel mogelijk parochianen en andere belangstellenden aanwezig zullen zijn in de eucharistieviering en/of de vergadering erna.

Namens het interim-bestuur, Jan Poppelaars

Namens het kerkbestuur, Ronald van Bronswijk, pastoor