Ledenvergadering Januari 2015 Antonius Geloofsgemeenschap

BijlageGrootte
PDF-pictogram 20141209 bezwaarschrift.pdf175.4 KB

Tags: 

De Antonius Geloofsgemeenschap is erg geschrokken van de voorstellen van het bestuur van de Catharinaparochie. Wij hebben de indruk gekregen dat alleen geld bepaalt welke kerken open blijven en welke gesloten moeten worden. De door het bestuur voorgestelde oplossing – ga maar kerken in de Heilige Driehoek – is wel een hele makkelijke en doet geen recht aan de vele aktiviteiten van vrijwilligers en parochianen van de Antoniuskerk.

Omdat we alleen nog maar een presentatie hebben gezien en de onderliggende stukken niet kennen, is aan het kerkbestuur gevraagd de stukken, waarop de besluiten zijn genomen, aan ons toe te sturen. Daarna zullen we een bezwaarschrift indienen.

Tijdens de laatste ledenvergadering van de Geloofsgemeenschap is besloten te wachten met de formele oprichting van de vereniging totdat de besluitvorming van het bestuur bekend zou zijn.

Daarom stellen de initiatiefgroep en de coördinatoren nu voor om op zondag 4 januari 2015 de vereniging officieel op te richten en een bestuur te kiezen.

Aan het nieuwe bestuur zal gevraagd worden om voor 1 juli 2015 met een plan te komen voor alle pastorale aktiviteiten, plaats van samenkomst, de functies van de Vinder en de financiën. Dan is nog een jaar tijd om het plan tot uitvoering te brengen.

Deze mededeling zal aan alle leden van de Geloofsgemeenschap worden verzonden en bij de mededelingen op zondag worden herhaald. Zodra het bezwaarschrift gereed is zal dat ook bekend worden gemaakt, onder andere op de website van de Antoniuskerk.

http://www.st-antoniusoosterhout.nl/sites/default/files/story/2014/12/20... (Bezwaarschrift)