Einde van zaterdagvieringen in de Vinder

Tags: 

Beste Antonianen,

Jarenlang hebben een aantal mensen zich belangeloos ingezet voor het behoud van onze nu 110 jarige Geloofsgemeenschap.
Gevochten is er tegen voorstellen en besluiten die van het KB en het Bisdom op ons afkwamen en uiteindelijk de ziel uit onze levendige parochiekern haalden.

Een laatste verzoek tot handhaving is vorige week gedaan aan de Bisschop daar de definitieve besluiten in strijd zijn met de gemaakte en genotuleerde afspraken. Namens u allen was deze brief opgesteld door de Initiatiefgroep St. Antoniusgeloofsgemeenschap in samenwerking met een juridisch adviseur.

Het antwoord van de Bisschop hierop is teleurstellend en het vertrouwen dat de burgerrechter onze gemeenschap in het gelijk zal stellen is erg klein zodat verdere energie en geldverspilling uit den boze is.

Voor de adviesorganen in onze Geloofsgemeenschap is dit definitieve einde van de zaterdagmiddagvieringen dan ook de druppel die de emmer laat overlopen. Unaniem hebben zij dan ook besloten hun ontslag aan te bieden als Antoniusraad en PKC.

Dit tijdperk wordt hiermee helaas op zéér pijnlijke manier afgesloten. De initiatiefgroep gaat in overleg onderzoeken wat de mogelijkheden zijn..

Wij danken u allen voor het jarenlange in ons gestelde vertrouwen en hebben met de laatste brief aan de Bisschop het maximale gedaan om het voor onze Gemeenschap nodige resultaat te bereiken.

De boodschap aan het Kerkbestuur is dan ook:
Juridisch heeft u een beetje gewonnen!
Op menselijk vlak heeft u veel verloren.

Initiatiefgroep, Antoniusraad en PKC