Nieuws Antoniusraad januari 2018

Tags: 

Antonius Geloofsgemeenschap recht de rug!

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst 10 januari jl., er waren zo’n 65 mensen aanwezig, heeft de Antoniuskern zich duidelijk uitgesproken over de notitie van het parochiebestuur van de Catharinaparochie.
In deze notitie komen een drietal stellingen naar voren:
a. het aantal vieringen in De Vinder moet in de loop van 2018 worden verminderd.
b. De Vinder dient het diaconaal centrum voor de Catharinaparochie te worden.
c. Indien er geen PKC (Parochie Kern Commissie) komt, dan wordt De Vinder gesloten.
De aanwezigen ondersteunden volledig de geformuleerde reacties hierop van de Antonius Geloofsgemeenschap en de Antoniusraad.

ad a.: De toezeggingen over de vieringen in De Vinder door bisschop en administrator de heer Lommers kunnen niet eenzijdig worden opgezegd!.
Bovendien blijkt dat de vieringen goed worden bezocht en erg gewaardeerd: warm en gemeenschap verhogend! Wel zijn we allen van mening dat er meer gelegenheid zou moeten zijn om ter communie te gaan.

ad. b.: Voor een diaconaal centrum is door onze coördinatoren al jaren geleden gepleit. Het parochiebestuur van de Catharinaparochie heeft hier niets mee gedaan. Zelfs nog sterker er is geen diaconaal plan! Ook het afgelopen jaar zijn hiervoor geen initiatieven genomen door het parochiebestuur. Bovendien kost de aanpassing een behoorlijke investering en juist investering in De Vinder wordt, ondanks toezeggingen, niet uitgevoerd en steeds op de lange baan geschoven.

ad c.: En dreigement wat niet gepast is, want tal van activiteiten in onze gemeenschap worden door vrijwilligers opgepakt en uitgevoerd. Er zijn meer mogelijkheden om zaken te organiseren.
Overigens hebben tijdens deze bijeenkomst zich wel 2 kandidaten voor de PKC zich gemeld.

De reactie en het verslag van deze bijeenkomst zijn naar het bisdom en het parochiebestuur gestuurd. Vol verwachting zien we uit naar hun reactie.
Alle aanwezigen bedankt voor jullie komst en ondersteuning. Later in het jaar zullen we hier zeker op terug komen.

Jan Poppelaars