Antoniuskern kiest voor raad

Tags: 

Antoniuskern kiest voor raad
Op zondag 30 augustus 2015 hebben de ‘leden’ van de Sint-Antonius Geloofsgemeenschap Oosterhout zich uitgesproken voor het oprichten van een Antoniusraad. Deze Antoniusraad, bestaande uit leden van de Antoniuskerk, is het maximaal haalbare resultaat binnen de R.-K. Kerk, binnen de Catharina parochie. Het is een basis om de gemeenschap van de Sint-Antonius te continueren en uit te breiden. Gevraag en ongevraagd kan de Antoniusraad het parochiebestuur adviseren en om verantwoording vragen. Zij kan zelfstandig de gemeenschap bijeen roepen en consulteren.

Voorlopig kan er, als het kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken, alleen door de week, dus b.v. elke vrijdagavond een dienst in de eigen vertrouwde omgeving worden gehouden. Het Antoniushuis “De Vinder” behoudt de eigen taken en deze worden zelfs nog uitgebreid. Kortom en totaal plaatje waarmee wij graag de toekomst ingaan.

De Vereniging Sint-Antonius Geloofsgemeenschap i.o. zal zich verder ‘in ruste’ begeven. Zij zullen op afstand de ontwikkelingen volgen tot de evaluatie die in 2018 door het parochiebestuur zal worden gemaakt.

De gemeenschap van de Antoniuskern, de coördinatoren, de Antoniusraad en het parochiebestuur worden door het interim-bestuur veel wijsheid toegewenst en opgeroepen om de bloeiende Antoniusgemeenschap te ondersteunen en te werken aan uitbreiding daarvan.

“De kracht van deze geloofsgemeenschap is té groot, té kostbaar om die verloren te laten gaan.”

Voor uitgebreide informatie kunt u Nieuwsbrief 9 van de Sint-Antonius Geloofsgemeenschap Oosterhout, die op de lectuurtafel achter in de kerk ligt, meenemen.