Nieuwsbrief Juni 2014 Sint Antonius Geloofsgemeenschap

Tags: 

Nieuws van de Sint Antonius Geloofsgemeenschap Oosterhout

“Wij blijven op onze hoede.”

Het kerkbestuur van de H. Catharinaparochie verwacht eind oktober 2014 alle rapportages van de zeven kerkplekken waaronder die van de Sint Antonius van Padua, zodat het kerkbestuur knopen door kan hakken.

Vitaliteit
Belangrijkste onderdeel van de rapportage betreft de vitaliteit van onze Antoniuskerk. De initiatiefgroep gebruikt, om een niet cijfermatige rapportage te schrijven, de inventarisatie die door de coördinatoren is gemaakt. In die rapportage wordt aangegeven hoe groot de vitaliteit is, waar die uit bestaat en hoe die in de toekomst gegarandeerd kan worden.
We gaan daarom in gesprek met een medewerker van het bisdom, die zich speciaal richt op vitaliteit, vooral ook naar de toekomst toe.

Herbestemming kerk
Daarnaast vinden gesprekken plaats over de herbestemming van gebouwen. De initiatiefgroep blijft streven naar handhaving van de Antoniuskerk voor de eredienst. Vanuit de initiatiefgroep heeft hierover inmiddels een gesprek plaatsgevonden met iemand van het bisdom die hiermee speciaal belast is.

Voortgang
We hebben het idee dat er vooruitgang zit, hoewel de standpunten van de initiatiefgroep enerzijds en die van het kerkbestuur en het bisdom anderzijds nog ver uit elkaar liggen.
Er wordt dan ook verder gewerkt aan de mogelijke oprichting van de vereniging. Wij blijven op onze hoede.

Namens de initiatiefgroep,

Jan Poppelaars – tel: 0162-422091 of jan_poppelaars@hotmail.com

Willem – Jan van der Zanden – tel: 0162 – 459540 of wjvanderzanden@xs4all.nl

Jan Frerejean – tel: 0162 – 427946 of frerejean@hotmail.com

Wie alles uitgebreid wil lezen kan Nieuwsbrief 3 van de Sint Antonius Geloofsgemeenschap meenemen van de lectuurtafel.
Ook zijn exemplaren van de brief op te halen in Antoniushuis ‘De Vinder’.