Nieuws maart 2019

Tags: 

U weet al dat er voortaan op dinsdagavond en donderdagmorgen vieringen zijn in Antoniushuis ‘De Vinder’. Maar er is nog ander nieuws!

Een nieuw koor
Er is gestart met een nieuw koor. Dat is bedoeld om op dinsdagavonden de samenzang te ondersteunen. Er zijn al twaalf leden en iedereen is welkom!

Onderhoud kerkzaal
De ruimte voor de vieringen wordt aangepakt. Er komt een andere opstelling van het altaar en de verlichting in de ruimte wordt verbeterd. Verder wordt het stucwerk gerepareerd, de muren gesausd en de vloerbedekking vervangen.
Er wordt geprobeerd om dat in de vakantieperiode uit te voeren.
Zodra meer bekend is, zal dat worden doorgegeven.

Functie van ‘De Vinder’
Er komt een nieuw pastoraal plan voor de gehele Catharinaparochie.
Daarin wordt ook aandacht besteed aan de functie van ‘De Vinder’ over diaconie en de jonge gezinnen. Als het plan is goedgekeurd, krijgt u daarvan uiteraard bericht.

Onderhoud buitenkant
De buitenkant van ‘De Vinder’ is aan onderhoud toe. De gebouwencommissie van de Catharinaparochie maakt hiervoor een plan.

Liturgiewerkgroep
Een werkgroep over liturgie heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met pastoor Akkermans over de inhoud van de vieringen op dinsdagavond en donderdagmorgen. De pastoor heeft boekjes samengesteld voor die vieringen. Die zijn al aanwezig, zodat we die voortaan bij de vieringen kunnen gebruiken.

Theo Michielsen

EERSTE AVONDVIERING IN DE KERKZAAL

Gisterenavond, 12 maart, was er de eerste avondviering in het Antoniushuis ‘De Vinder’. Na ruim 8 maanden was de kerkzaal eindelijk weer goed gevuld met de ruim 50 parochianen die de Eucharistieviering meevierden met de voorganger Han Akkermans.

Een nieuwe zanggroep onder leiding van Theo Michielsen luisterde de viering op met mooie inspirerende liederen. Het was een ‘warm bad’ waar de gelovigen weer in terug kwamen. Een gemeenschap in liefde verbonden valt niet zomaar uiteen, hetgeen gisterenavond wel bleek uit de grote opkomst en de goede sfeer.

Het was, om het Carnavals motto van dit jaar aan te halen : 'Tis as T'uiskomme! en zo voelde het ook. Jammer dat we alleen 8 maanden hebben moeten zwerven.

Er zijn nu zelfs 2 vieringen door de week in ‘De Vinder’ , wie had dat ooit voor mogelijk gehouden. We gaan met nieuwe moed, hoop en geloof de toekomst in. Er zijn vieringen elke dinsdagavond om 18:30 en elke donderdagochtend om 9:30. U bent allen van harte welkom !

De Initiatiefgroep Sint Antonius Geloofsgemeenschap