Nieuws Antoniusraad december 2017

De Antoniusraad heeft zich de laatste tijd vooral gericht op het aanvullen van de leden voor onze raad. Toos Ebben heeft al eerder aangegeven dat zij, door allerlei zaken, onvoldoende aandacht kon geven aan het lidmaatschap van onze raad.

Ook Dré Damoiseaux heeft inmiddels zijn lidmaatschap op moeten zeggen daar hij is benoemd tot pastoraal assistent van de Catharinaparochie. Hij gaat zich vooral richten op het ouderenpastoraat.

Beiden hartelijke dank voor jullie bijdrage bij de advisering naar het kerkbestuur.

Natascha Bakx heeft toegezegd om de gelederen te komen versterken. We hopen door een goede samenwerking nog veel te kunnen betekenen voor onze geloofsgemeenschap. Ook met enkele andere kandidaten worden op dit moment gesprekken gevoerd.
De oproep voor parochiekerncommissieleden loopt wat stroever, maar we hebben goede hoop dat we samen kunnen komen tot een PKC voor onze kern.

Voelt u zich geroepen dan kunt u zich melden bij de voorzitter van de Antoniusraad:
Jan Poppelaars
tel. 06 57333750 of
e-mail jan_poppelaars@hotmail.com

Woensdag 12 december a.s. heeft de Antoniusraad een vergadering met het volledige kerkbestuur van de Catharinaparochie. Wij willen dan meer duidelijkheid krijgen over de communicatie tussen kerkbestuur en Antoniusraad en de stand van zaken betreffende de plannen van Antoniushuis ‘De Vinder’ (gebedsruimte aanpassen en onderhoud).

De Antoniusraad wil alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de sfeervolle afscheidsviering van Pastoor De Valk hartelijk danken voor hun medewerking en inzet. Een speciale dank aan de koren voor de mooie gezangen bij deze eucharistieviering. De gastvrouwen hadden weer voor een hapje en drankje gezorgd!
Pastoor de Valk heeft zijn waardering uitgesproken voor zo’n afscheid.

Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad