Nieuws december 2018

Tags: 

Het jaar 2018 loopt op zijn einde.

Een bijzonder jaar, niet alleen door de warme droge zomer, maar zeker ook voor onze geloofsgemeenschap. Als Antoniusraad en Parochie Kern Commissie hadden wij goede afspraken gemaakt met het Kerkbestuur en Pastoraal team over vieringen op zaterdagmiddag.

Het waren inspirerende en warme vieringen die graag bezocht werden. Het Kerkbestuur en Pastoraalteam besloten deze afspraken te wijzigen. De goedbezochte viering op zaterdag om 17.00 werd verplaatst naar woensdagochtend om 9 uur. Slechts een handvol mensen maken gebruik van deze mogelijkheid, met als gevolg dat velen hun ‘thuis’ zijn kwijtgeraakt. Het vertrouwen tussen onze kern en het kerkbestuur kwam zwaar onder druk te staan. De leden van de Antoniusraad en de Parochie Kern Commissie besloten hun functies neer te leggen.

“De kracht van deze geloofsgemeenschap is té groot, té kostbaar om die verloren te laten gaan”.

Inmiddels hebben enkele Antonianen de handschoen weer opgepakt om tot een meer bevredigende situatie te komen. Samen met het pastorale team zijn ze tot een nieuwe afspraak gekomen. De afspraak is om vanaf 12 maart 2019 op dinsdag om 18.30 uur een viering, w.o. ook een eucharistieviering te houden in De Vinder en op donderdag om 9.30 uur een ochtendgebed. En…. onze bijeenkomsten met Kerstmis en op oudejaar??? Beste mensen voor de Kerstvieringen bent u aangewezen op een locatie elders: kijk hiervoor in Weekblad Oosterhout of het Catharinablad. Zowel voor de vieringen op Kerstavond als op 1e Kerstdag. Maar graag nodigen wij u uit voor een oudejaarsbijeenkomst op maandag om 19.00 uur in De Vinder. We kijken terug, maar vooral vooruit, want een Kind is ons geboren, nieuw perspectief, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, een nieuw jaar wacht ons. Een jaar waarbij we elkaar willen vasthouden en ondersteunen om zo tot een mooiere, gezelligere wereld te komen.

Hebt u de kerststal vanuit de dagkapel van de Antoniuskerk al bewonderd en de genoten van de sfeervolle aankleding van De Vinder? Dank aan alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2019!

Jan Poppelaars
Thea van der Zanden