Nieuws juli 2018

Tags: 

En hoe nu verder..........

Nadat de stof van de slopershamer is neergedaald wordt het tijd voor bezinning

Nu de zaterdagmiddag vieringen door het parochiebestuur zijn beëindigd gaat de Initiatiefgroep zich de komende weken beraden en nadenken hoe er verder vorm gegeven kan worden aan het bijeenhouden van de zo waardevolle St. Antonius Geloofsgemeenschap.
Het had allemaal zo mooi kunnen zijn: voor ons, als Geloofsgemeenschap, maar zeker ook voor de Catharinaparochie. Een gemeenschap met vitaliteit, met plannen voor de toekomst, een gemeenschap die je zou moeten koesteren voor hun inzet en betrokkenheid.

Bij de laatste bijeenkomst in Antoniushuis De Vinder heeft de gemeenschap aangegeven als Geloofsgemeenschap verder te willen gaan.

Als geloofsgemeenschap willen wij dit doen binnen de Catharinaparochie, waarbij we op allerlei wijze zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om de Geloofsgemeenschap bijeen te houden.”

Of, zoals Marion Corvers het eens verwoorde: “De kracht van deze geloofsgemeenschap is té groot, té kostbaar om die verloren te laten gaan”.

De Initiatiegroep gaat de komende weken nadenken hoe wij als gemeenschap kunnen blijven samenkomen, bidden en zingen in warme verbondenheid met God en met elkaar.

Na de zomervakantie zullen wij u van de resultaten, mogelijkheden en onmogelijkheden op de hoogte brengen.

Mocht u zelf nog ideeën of suggesties hebben of met iemand in contact willen komen van de initiatiefgroep dan kunt u altijd contact opnemen met één van de onderstaande personen.

In de tussentijd wensen wij u sterkte en Godskracht nabij.

Namens de Antonius Initiatief groep:

Jan Frèrejean
Willem-Jan van der Zanden
Jan Poppelaars
Theo Michielsen
Loek van Mook
Wiljan van der Zanden
Arie Huijben
Natascha Bakx