Nieuwsbrief september 2018

Tags: 

Zoals afgesproken, direct na het beëindigen van de zaterdagvieringen, zou de initiatiefgroep zich beraden over de toekomstmogelijkheden en de ontwikkelingen rond de Antonius Geloofsgemeenschap en het Antoniushuis ‘De Vinder”. Graag berichten wij u over de huidige stand van zaken binnen de Antoniuskern.

Het kerkgebouw
Er wordt momenteel weer druk gesproken over de verkoop van het kerkgebouw. Er is een serieuze kandidaat-koper en er zijn intentieplannen over het gebruik van het gebouw. De onderhandelingen hierover zijn gaande en zodra er meer bekend is over de
verkoop zullen wij u dit laten weten. Voor vragen hierover kunt u altijd contact opnemen met het parochiebestuur van de Catharinaparochie: Telefoon 0162 432339.

De vieringen
Nu de goedbezochte zaterdagmiddag vieringen door het parochiebestuur en pastoraal team zijn ‘verboden en ‘verplaatst’ naar de woensdagochtend, is het bezoekersaantal van 50 tot 60 bezoekers minimaal geworden en beperkt het zich tot gemiddeld 4 tot 6.
Indachtig de notitie van het pastoraal team in december 2017: “De bezoekers van de vieringen in De Vinder worden uitgenodigd om naar ander kerken te gaan; H. Driehoek, Oosterheem, De Doelen, Slotjesveste. Al deze locaties liggen in de directe omgeving.”
Velen hebben hun weg blijkbaar gevonden en de gemeenschap is uit elkaar gevallen. Om de gemeenschap recht te doen zou heroverweging noodzakelijk zijn en gekeken moeten worden naar een avondviering waarbij de gemeenschap weer als gemeenschap SAMEN bijeen kan komen om te vieren en te bidden.

Parochie Kern Commissie (PKC) en Antoniusraad
Door de Antoniusraad en de Parochie Kern Commissie is steeds met veel enthousiasme en inspanning gezocht naar mogelijkheden de gemeenschap rond de Antoniuskerk bijeen te houden en vieringen rond het weekend te garanderen, plannen te maken voor de toekomst en het uitbouwen van die geloofsgemeenschap binnen de Catharinaparochie. Naar aanleiding van de jammerlijke resultaten van die inspanningen hebben de Antoniusraad en de Parochiekerncommissie unaniem besloten hun ontslag in te dienen. Er is dus momenteel géén PKC en géén Antoniusraad meer.

Diaconie
Het Antoniushuis De Vinder blijft in de zienswijze van de Catharinaparochie het diaconale hart van de Catharina, waar alle gelovigen en belangstellenden van harte welkom zijn.

Met ingang van 1 oktober 2018 zal mevrouw Annemiek Buijs benoemd worden tot pastoraal werker. Zij krijgt een aanstelling voor vijf dagdelen per week voor een periode van vier jaar. Annemiek Buijs zal vanuit De Vinder jonge gezinnen diaconaal en pastoraal betrekken bij een actieve geloofshouding en ook de verbinding leggen met het Oosterhouts katholiek onderwijs. Van een concreet diaconaal plan is op dit moment niets bekend.

Antoniushuis De Vinder
Antoniushuis De Vinder blijft als inloophuis en secretariaat beschikbaar De openingstijden van het secretariaat en het inloophuis zijn onveranderd.
Het inloophuis is geopend elke maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en elke derde zondag van de maand van 14.00 tot 16.30 uur. Mensen die verlegen zitten om een praatje of gewoon met anderen stil willen zijn met een gratis kopje koffie of thee met een koekje, zijn van harte welkom.
Het Antoniushuis heeft te maken met regulier achterstallig onderhoud zowel intern als aan de buitenkant waarvoor al enige jaren planen liggen, maar waar nog steeds niets aan gedaan is door het parochiebestuur. Onderhoud is dringend noodzakelijk en zal spoedig moeten gebeuren

Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn rond de St. Antonius (kern) zullen wij u hierover wederom een nieuwbrief sturen. Mocht u zelf nog ideeën of suggesties hebben of met iemand in contact willen komen van de initiatiefgroep dan kunt u altijd contact opnemen met één van de onderstaande personen. In de tussentijd wensen wij u sterkte en Godskracht nabij.

Namens de Initiatiefgroep Sint Antonius Geloofsgemeenschap:
Jan Frèrejean
Willem-Jan van der Zanden
Jan Poppelaars
Theo Michielsen
Wiljan van der Zanden
Ari Huijben