Sint-Antoniusraad aan de slag

Tags: 

Antoniusraad in gesprek geweest met coördinatoren én kerkbestuur

In de afgelopen weken heeft de Antoniusraad een verhelderend gesprek gehad met de coördinatoren van de Antoniuskerk: Wim de Jong, Ria Janmaat en Ad Kouwelaar.
Wij hebben aangegeven dat wij de coördinatoren graag willen ondersteunen en advies willen geven. De Antoniusraad is speciaal voor onze Antoniuskerk vanuit het bisdom in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Wij willen er op toezien dat het kerkbestuur en het bisdom nauwkeurig met ideeën die vanuit onze Antonius aangedragen worden omgaan en een positieve druk uitoefenen.
We hebben aangegeven dat wij de coördinatoren niet voor de voeten gaan lopen en dat we het belang voor onze Antoniuskerk voorop zetten door een goede en positieve samenwerking.

Daarnaast hebben wij een constructieve bijeenkomst gehad met enkele leden van het kerkbestuur van de Catharinaparochie: Joke Alberts en José van den Bogaart.
Onze taak is om ook gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het kerkbestuur.
In deze eerste bijeenkomst hebben we praktische afspraken gemaakt met elkaar.
Wij hebben afgesproken dat wij binnen 14 dagen op het advies dat de Antoniusraad ingediend heeft antwoord krijgen vanuit het kerkbestuur. En dat het kerkbestuur ons tijdig van informatie zal voorzien waarover we dan een advies kunnen geven. Ook kunnen wij onderwerpen aan het kerkbestuur voorleggen met de vraag wat hun gedachten hierover zijn.

Een eerste begin van hopelijk een vruchtbare samenwerking voor onze Antonius

Secretaris Antoniusraad
Thea van der Zanden
Tel: 0162 459167
e-mail: zandenberk@gmail.com

Zoals u in KerK op het KruispunT nr. 1 hebt kunnen lezen, heeft het kerkbestuur van de Catharinaparochie onlangs de leden van de Antoniusraad benoemd. De raad telt 7 leden.
Op 25 januari 2016 is de raad voor de eerste keer bijeen geweest. Er is kennisgemaakt en de taken zijn verdeeld. Jan Poppelaars is voorzitter, Thea van der Zanden secretaris en Jolanda Smidt en Toos Ebben verzorgen beurtelings de notulen.
De andere leden van de raad zijn Paul van Acker vice-voorzitter, Dré Damoiseaux en Willem-Jan van der Zanden.

Op 29 februari a.s. is een bijeenkomst gepland met de coördinatoren van de Sint-Antonius van Padua.
16 maart 2016 zitten de Antoniusraad en leden van het kerkbestuur van de Catharinaparochie samen om de tafel.
In deze bijeenkomsten kijken we wat onze rol en positie wordt in het grote geheel van de Sint-Antonius.
Wij houden u van het verdere verloop zeker op de hoogte.

De Antoniusraad