Nieuws Antoniusraad mei 2018

Tags: 

Beste parochianen,

Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in onze Antoniuskern. Intussen heeft ook onze kern een PKC [= parochiekerncommissie]. Als PKC-leden zijn de volgende personen benoemd:

Thea van der Zanden: secretariaat en coördinatie vrijwilligers
Ari Huijben: financiën
Loek van Mook: beheer gebouwen
Jan Poppelaars: voorzitter en diaconie

We zijn, samen met de leden van de Antoniusraad en adviseurs, aan de slag gegaan. Er hebben gesprekken plaatsgevonden over de bouwkundige staat van De Vinder, evenals een oriënterend gesprek over de diaconie. Daarnaast wil onze financiële verantwoordelijke, Ari Huijben, inzage hebben in de stand van zaken i.v.m. begroting voor onze kern.
In onze volgende bijeenkomst komt het concept beleidsplan voor diaconie aan de orde. Hierbij zal ook het pastorale team aanwezig zijn.

De Antoniusraad kent ook wat mutaties Dré Damoiseaux heeft zijn lidmaatschap opgezegd i.v.m. een functie in het pastorale team. In zijn plaats is Natascha Bakx toegetreden tot onze raad.
De Antoniusraad is een belangrijk klankbord voor de PKC-leden en zal ook dusdanig blijven functioneren. De benoemingen van de Antoniusraad lopen tot maart 2019.

Jan Poppelaars
Voorzitter PKC en Antoniusraad