Nieuws Antoniusraad februari 2017

Tags: 

Op 22 februari jl. heeft de Antoniusraad een gesprek gehad met het pastorale team en een afvaardiging van het kerkbestuur.
Hierbij zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

• Nadere kennismaking met pastoor Han Akkermans en diaken Egbert Bornhijm.
• Totstandkoming van de Antoniusraad en de voorgeschiedenis van de initiatiefgroep.
• Het reglement van de Antoniusraad en de betekenis daarvan voor Antoniuskern en kerkbestuur.
• We hebben gesproken over de eindverantwoording van het kerkbestuur nu de coördinatoren zijn gestopt. Extra aandacht wordt gevraagd voor de sleutels van de kerk en het beheer van de financiën.
• We hebben een organogram [schematische voorstelling van een organisatie/bedrijf, red.] uitgereikt gekregen over de organisatie van de Catharinaparochie. De plaats van de Antoniusraad vraagt extra aandacht.
• We hebben aandacht gevraagd voor gebeds- en communievieringen. Velen missen bij een gebedsdienst de communie. Pastoor Akkermans wil elke maand éénmaal voorgaan in een eucharistieviering in de kerkzaal van Antoniushuis ‘De Vinder’.

Intussen wordt met de gebouwencommissie van zowel de Catharinaparochie als het bisdom intensief overlegd over de aanpassingen van Antoniushuis ‘De Vinder’, alsook het onderhoud van het gebouw. Intussen is door een aannemer een offerte uitgebracht. Hierover worden gesprekken gevoerd om tot een definitieve offerte te komen. Nadat het bisdom deze heeft goedgekeurd, zal het kerkbestuur haar finale oordeel geven.

De opkomst bij onze vieringen is goed gemiddeld hebben 50 mensen aan deze vieringen deelgenomen. Na elke viering wordt nu gezorgd voor koffie/thee. Een goed initiatief en gezellig om zo na de viering nog van gedachten te wisselen.

Toos Ebben – v.d. Heikant is gestopt als lid van de Antoniusraad wegens een te grote belasting. Toos bedankt voor je bijdrage en hopelijk komt er in de toekomst ruimte om nog veel voor onze gemeenschap te betekenen.

Hierbij doen we een oproep aan eventuele kandidaten voor deze vacature. Zij kunnen zich melden bij ondergetekende. Wilt u meer informatie laat het dan weten.

Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad 06 57333750 email: jan_poppelaars@hotmail.com