Nieuws Antoniusraad juni 2018

Tags: 

Beste parochianen,

Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.
De parochiekerncommissie en Antoniusraad waren op donderdag 7 juni jl. uitgenodigd voor een vergadering met het parochiebestuur.
In deze bijeenkomst zouden we verder vorm gaan geven aan de diaconale activiteiten in De Vinder.
In de notitie van het bestuur stond ook de mededeling dat per 1 juli de vieringen op zaterdag in Antoniushuis De Vinder zouden stoppen.

Echter in de vergadering met het parochiebestuur op 8 maart 2018 was afgesproken dat de vieringen in onze kern gehandhaafd zouden worden, zolang er geen concrete invulling was voor de diaconie.
Op 7 juni bleek dat deze afspraak werd bevestigd door vastgestelde notulen van de vergadering op 8 maart 2018.

De leden van de PKC en de Antoniusraad hebben op allerlei manieren deze afspraken aangedragen en beargumenteerd. Het bestuur bleef op het standpunt staan dat de vieringen op zaterdag per 1 juli zouden eindigen.
Hierop hebben alle leden het vertrouwen in het bestuur opgezegd en hebben de vergadering verlaten. We willen pas praten over de nadere invulling van de diaconale activiteiten als afspraken gestand worden gedaan.

Inmiddels is een brief naar de Bisschop gestuurd waarin gevraagd wordt om de vastgestelde afspraken na te komen en terug te komen op het besluit van het Catharinabestuur om de vieringen op zaterdag te stoppen.
We wachten de reactie van het Bisdom af!
Onze intentie is om met de vieringen op zaterdag door te gaan; met of zonder goedkeuring van het Catharinabestuur.

Jan Poppelaars
Voorzitter Parochiekerncommissie en Antoniusraad