Nieuws Antoniusraad juli 2018

BijlageGrootte
PDF-pictogram Brief Bisschop Liesen.pdf92.27 KB

Tags: 

Net als Christus aan het kruis is onze Geloofsgemeenschap met een speer van het kerkbestuur van de Catharinaparochie en de bisschop van Breda in het hart getroffen. Het doek is gevallen over de zaterdagmiddagvieringen die zo gekoesterd werden door de sterke Antonius Geloofsgemeenschap.

Als u de bijlage opent, leest u het antwoord van bisschop J. Liesen op ons verzoek van 1,5e week geleden.
Hier staan een aantal motivaties in, maar zeker is voorbij gegaan aan de duidelijke afspraken die gemaakt zijn tussen kerkbestuur en vertegenwoordigers van de St. Antoniuskern en aan de zorg voor de geloofsgemeenschap.
De door de St. Antoniuskern aangedragen motivaties zijn vrijwel niet meegewogen.

Een pijnlijke conclusie van allen die zorg hebben proberen te dragen voor u is: De draad om het bisschoppelijk antwoord via de burgerrechter aan te vechten is zo fragiel, dat het ons beter lijkt hier geen geld en negatieve energie meer aan te besteden.

Hiermee is dan ook voor velen een abrupt einde gekomen aan een mooie respectvolle periode van vieringen in de 110 jarige geschiedenis van de parochie en nu kern St. Antonius van Padua.
Door het besluit om de vieringen op zaterdagmiddag te beëindigen, zullen helaas ook andere activiteiten in de Vinder afnemen.

Naar aanleiding van dit jammerlijke resultaat van inspanningen hebben de Antoniusraad en de Parochiekerncommissie unaniem besloten hun ontslag in te dienen.

De Initiatiefgroep zal echter met gespitste oren en haviksogen zaken blijven volgen, waarin zeker een aantal financiële debacles nog aan de kaak worden gesteld.

Wij hebben een groot vertrouwen dat u allen, geheel op u eigen manier, het geloof zult blijven beleven en wij staan open voor ideeën om daar “samen” toch nog invulling aan te geven.

Als geloofsgemeenschap willen wij aanstaande zaterdag om 17:00 uur een bijeenkomst houden om met u na te denken over onze toekomst en de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
Er zal geopend worden met een gebed en gesloten met het Antoniuslied.

Namens Initiatiefgroep:​Jan Frerejean
Namens de Antoniusraad:​Jan Poppelaars
Namens PKC:​Loek van Mook/Ari Huijben
Als Adviseur:​Paul van Acker