Nieuws Antoniusraad maart 2017

Tags: 

Op 15 maart heeft de Antoniusraad vergaderd en gesproken over de actuele stand van zaken.
We hebben nadrukkelijk stil gestaan bij de woord- en gebedsvieringen in ‘De Vinder’. Uit reacties is duidelijk geworden dat velen de uitreiking van de communie missen. We hebben als Antoniusraad hierover een brief gestuurd naar het kerkbestuur en zijn in afwachting van het antwoord.
Bovendien vinden we dat vooral de kinderen, die hun communie hebben gedaan, dit missen in de gezinsviering. Bij het pastorale team zullen we daar aandacht voor vragen.

Zoals jullie hebben kunnen zien is de gebedsruimte uitgebreid doordat de kasten zijn verwijderd. Hierdoor komt er meer ruimte voor de koorleden en is de ruimte rond het altaar verbeterd. Dank voor het werk: Wim, Paul en Jan!!
We hebben ook afgesproken dat de piano een vaste plaats krijgt, want anders moeten we deze wel erg vaak laten stemmen. Hetgeen natuurlijk niet de bedoeling kan zijn.

De gastvrouwen en -heer hebben gesproken over de invulling van hun taken en hopen voor de woensdagochtend versterking te krijgen. Heeft u interesse, laat het weten!! U bent van harte welkom!

Graag willen we van het kerkbestuur weten hoe de stand van zaken is betreffende de herbestemming van de kerk en de herinrichting van de gebedsruimte in Antoniushuis ‘De Vinder’ en het onderhoud van ons parochiehuis.

Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad
Tel.: 06 57333750
E-mail: jan_poppelaars@hotmail.com