Nieuws Antoniusraad januari 2017

Tags: 

In een emotionele slotviering hebben we afscheid genomen van onze prachtige Antoniuskerk, maar intussen hebben we een 4-tal vieringen in Antoniushuis ‘De Vinder’ gehouden.
Er is hard gewerkt om een sfeervolle ruimte voor deze vieringen te maken. We zijn blij met de positieve reacties van de bezoekers; zij geven aan dat het een sfeervolle gebedsruimte is geworden. Het is er warm en we voelen ons meer één gemeenschap.
Onze dank gaat ook uit naar de koren, die op een meer dan voortreffelijke wijze de diensten hebben opgeluisterd met hun gezang. Geweldig dat ook het Gemengd Antoniuskoor de draad weer heeft opgepakt, zodat we voor elke zaterdag een koor ter beschikking hebben.

Over de opkomst bij de vieringen zijn we zeer tevreden; gemiddeld waren 55 mensen aanwezig. Een aantal van de bezoekers heeft aangegeven, dat na de viering een kopje koffie/thee welkom zou zijn. We gaan bekijken of dit gerealiseerd kan worden.
Vandaag, [4 februari, red.], op de 1e zaterdag van de maand staat de koffie in ieder geval voor u klaar en ook volgende week [11 februari, red.] bij de kennismaking met onze nieuwe pastoor Han Akkermans willen we in een informele sfeer samen een ‘bakske’ drinken.

Op 22 februari heeft de Antoniusraad een vergadering met het kerkbestuur over de voortgang van het pastoraat in onze Antoniuskern. Hierbij zullen we ook aandringen op de mogelijkheden van woord- en communievieringen, evenals over de verantwoordelijkheden nu de coördinatoren gestopt zijn met hun coördinatorschap.

Actie Kerkbalans
U heeft allen de informatie over de actie Kerkbalans ontvangen. Hierbij wil ik u oproepen om deze actie de gewenste aandacht te geven. Uw bijdrage komt ten goede aan onze Antoniuskern, zodat wij pastorale zorg kunnen krijgen van het team van de Catharinaparochie! Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt om de activiteiten in Antoniushuis ‘De Vinder’ te kunnen blijven voortzetten waaronder de definitieve aanpassing van de gebedsruimte.

Wilt u medeverantwoordelijkheid nemen of heeft u vragen dan kunt u zich melden bij
Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad
tel.: 06 57333750
E-mail: jan_poppelaars@hotmail.com