Antoniuskerk maakt snelle doorstart

Tags: 

Tijdens de laatste weken heeft de Antoniusraad intensief overleg gepleegd met het kerkbestuur en het bisdom.
De doelstellingen van onze Raad waren duidelijk: wij streefden naar een ononderbroken voortgang van de vieringen als onze vertrouwde St. Antoniuskerk gesloten zou worden. Aanvankelijk kwamen we hiervoor meerdere obstakels tegen op onze weg naar die realisering. Na een zeer intensief gesprek met het kerkbestuur en vicaris H. Lommers, de administrator van de Catharinaparochie, werden we binnen een week uitgenodigd om over een nieuw plan te praten. In dit plan werd minimaal één eucharistieviering gegarandeerd per maand en daarnaast de mogelijkheid om elke zaterdag om 17.00 uur een viering te houden. De Catharinaparochie zal zorg dragen voor de voorgangers.

De Antoniusraad heeft van harte ingestemd met dit voorstel en is intussen, samen met de coördinatoren, aan de slag gegaan om de gebedsruimte in Antoniushuis ‘De Vinder’ een sfeervolle aankleding te geven.
De definitieve aanpassingen van deze ruimte wordt door het kerkbestuur uitgewerkt, waarbij Wim de Jong en Paul van Acker namens onze Antoniuskern adviseren.

De Antoniusraad buigt zich in de volgende vergadering over de verantwoordelijkheden in onze kern nu de coördinatoren zijn gestopt met hun coördinerende activiteiten, maar zij blijven onmisbare vrijwilligers/ster.

Wilt u medeverantwoordelijkheid nemen en coördinator worden, dan kunt u inlichtingen vragen bij ondergetekende.

Jan Poppelaars,
Voorzitter Antoniusraad
Telefoon: 06 57333750
E-mail: jan_poppelaars@hotmail.com

Afronding 2016 door Antoniusraad

Voor de coördinatoren (Ria Janmaat, Ad Kouwelaar en Wim de Jong) en de leden van de Antoniusraad is het een zeer drukke periode. We hebben niet alleen te maken met de sluiting van onze geliefde Antoniuskerk op 31 december 2016, maar ook de voorzetting van onze actieve geloofsgemeenschap in Antoniushuis ‘De Vinder’ vraagt de nodige energie.

De laatste weken is er veel overleg geweest met het kerkbestuur van de Catharinaparochie en de leiding van het bisdom Breda.
Met name de voortgang van de vieringen op zaterdag om 17.00 uur heeft heel veel overleg gevraagd. Maar we mogen trots zijn op het resultaat: bisdom en kerkbestuur zijn akkoord met minimaal 1 eucharistieviering in de maand.
Daarnaast is er elke zaterdag om 17.00 uur een avondviering: dat kan een gezins/kinderviering dan wel gebedsviering zijn in ‘De Vinder’. Met het nieuwe pastorale team (komt per 1 februari a.s. in dienst!) gaan we nader overleggen betreffende de invulling van woord- en communievieringen.

Het kerkbestuur heeft intussen een aannemer opdracht gegeven om een offerte te maken voor de aanpassingen in ‘De Vinder’, zodat we een sfeervolle gebedsruimte kunnen creëren.

Op zaterdag 7 januari 2017 is om 17.00 uur in ‘De Vinder’ een kinder- en gezinsviering.
Wij nodigen u van harte uit bij deze doorstart .

De Antoniusraad hoopt ook dat alle enthousiaste vrijwilligers met onze geloofsgemeenschap zich actief blijven inzetten voor onze gemeenschap; van koorlid tot postbezorger, van gastvrouw tot huishoudelijke ondersteuning, van lector tot tuinman, van ondersteuner/ster Inloophuis tot bloemversiering, van kinderviering tot koster, enz.
We hopen dat we op jullie allen mogen blijven rekenen. Samen kunnen wij verder om deze geloofsgemeenschap toekomst te bieden.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor 2017.

Jan Poppelaars
voorzitter Antoniusraad