Nieuws november 2018

Tags: 

Op 30 november 2018 is er een gesprek geweest met pastoor Han Akkermans, pastoraal werker Annemiek Buijs, beiden van het pastoresteam en Natascha Bakx en Thea van der Zanden van de Antoniuskern. Diaken Stefan Lange kon er niet bij zijn vanwege omstandigheden.

Er is geëvalueerd over de woensdagochtendvieringen, die sinds juli 2018 om 9.00 uur worden gehouden in de kleine kerkzaal van Antoniushuis De Vinder.
Namens velen om ook ’s avonds weer een viering te houden, hebben Natascha en Thea dit op tafel gelegd en daar is samen op een hele constructieve wijze gehoor aan gegeven.
De keuze is gevallen op dinsdagavond om 18.30 uur in Antoniushuis De Vinder. De dinsdag is gekozen zodat er elke dag in de kernen een viering is. De Catharinaparochie zal voor deze avondvieringen de voorgangers aandragen.
Aangezien de dinsdagavond te dicht bij de woensdagochtend zit, zal de viering op woensdag komen te vervallen. In goed overleg met de bezoekers van deze woensdagochtendviering gaan we nu naar de donderdagochtend om 9.30 uur De voorgangers van deze donderdagochtendviering mogen door de Antoniuskern zelf worden ingevuld. Na de viering van dinsdagavond én donderdagochtend is er telkens gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar verder te ontmoeten

Verder wordt er vanuit de Antoniuskern een werkgroepje samengesteld, dat samen met een persoon uit het pastoraal team, te weten Han Akkermans, de diensten vorm gaat geven.
Ook gaan we met dit, nog te vormen, werkgroepje kijken naar de inrichting van de kerkzaal of die nog voldoet aan ieders wensen.

Dus er is werk aan de winkel. Om alles zorgvuldig voor te bereiden, willen we pas op dinsdag 12 maart 2019 met deze nieuwe invulling beginnen.
Dan begint de veertigdagentijd en gaan we naar de lente toe.

Een mooi begin om samen op weg te gaan.
Wij blijven u op de hoogte houden.

Namens het pastoraal team: Han Akkermans, Annemiek Buijs,
Namens de Antoniuskern: Natascha Bakx en Thea van der Zanden