Nieuws Antoniusraad maart 2018

Tags: 

Vorige week donderdag heeft er een vergadering plaatsgevonden met het voltallige parochiebestuur, de kandidaat PKC-leden (PKC = parochiekerncommissie).en de Antoniusraad.
In deze bijeenkomst hebben we kennis kunnen maken met 2 nieuwe bestuursleden van de Catharinaparochie namelijk: Louis Donkers (portefeuille gebouwen) en vice-voorzitter Eric Kaarsemaker. Ook penningmeester a.i.(red. ad interim = waarnemend ) Dion v.d. Wijngaart was aanwezig.

Nadat we kort hebben teruggekeken op de roerige periode, waarbij de communicatie zeker niet de schoonheidsprijs verdiende, hebben we ons samen gericht op de toekomst.
De taak van pastoor Han Akkermans verdient aandacht, want zo is het niet vol te houden. Er zal dus ook gesneden moeten worden in het aantal vieringen.
Daarnaast wil het bestuur echt werk maken van de diaconale functie van De Vinder. Het parochiebestuur komt hierover met concrete plannen naar onze PKC
We hebben de afspraak gemaakt dat de huidige vieringen (met 1x per maand een Eucharistieviering) gehandhaafd blijft totdat er concrete afspraken zijn over De Vinder als diaconaal centrum.
Deze vergadering geeft de Antoniusraad een goed gevoel naar de toekomst; we gaan er voor!
Heeft u vragen en/of opmerkingen, blijf er niet mee lopen, maar kom gerust naar ons toe!

Jan Poppelaars
Voorzitter Antoniusraad
tel.: 422 091 of 06 573 337 50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PKC Antoniuskern
Het bleek geen eenvoudige zaak, maar de benoemingsbrieven als PKC-lid voor onze Antoniuskern liggen klaar!
Graag wil ik, als voorzitter a.i. van onze PKC, mijn mede PKC-leden bedanken voor hun toezegging om deel uit te gaan maken van onze PKC (Parochie Kern Commissie).
Tijdens de vergadering van 8 maart is de taakomschrijving uitgereikt, volgens de Analecta van het Bisdom. Wij gaan deze nader bestuderen en zullen daarna de benoemingsbrieven bij het bestuur van de Catharinaparochie afgeven.

De voorgestelde taakverdeling is als volgt:
Thea van der Zanden secretariaat + vrijwilligers/sters
Ari Huijben financiƫn
Loek van Mook gebouwen + technische zaken
Jan Poppelaars voorzitter + algemene zaken + diaconie

We hebben het voornemen uitgesproken om bij ons overleg ook de Antoniusraad uit te nodigen en zo gewenst externe deskundigen.
We hopen zo SAMEN te bouwen aan onze Antoniuskern.

Jan Poppelaars