Rapportage Sint Antonius Geloofsgemeenschap

BijlageGrootte
PDF-pictogram Rapportage Toekomst Antoniuskerk3.48 MB

Tags: 

Initiatiefgroep Antonius Geloofsgemeenschap is klaar met de voorbereidingen van het advies aan het parochiebestuur.

Rapportage Toekomst Antoniuskerk

Het parochiebestuur van de Catharinaparochie heeft aan alle parochiekernen gevraagd om een rapportage te maken over de vitaliteit van de kernen en het hergebruik van de kerkgebouwen.

De initiatiefgroep vanuit de Antoniuskerk heeft in samenwerking met velen een rapport hierover samengesteld en zal dat eind augustus voorleggen aan de ledenvergadering van de Antonius Geloofsgemeenschap. Die zal op 24 augustus plaatsvinden na de eucharistieviering van half tien in de Vinder.

De initiatiefgroep rapporteert niet alleen over vitaliteit en gebouwen, maar heeft ook een toekomstvisie ontwikkeld hoe het met de Antoniuskerk verder moet. Daarbij staat het behoud van de geloofsgemeenschap voorop. Daarnaast vindt de initiatiefgroep dat er binnen de wijk een plaats moet zijn om samen te vieren en te bidden. In het gesprek met de bisschop van Breda liet deze weten eventueel een kruis op de Vinder toe te staan. Dat zou betekenen dat er vieringen in De Vinder plaats zouden kunnen vinden.

De initiatiefgroep heeft een plan ontwikkeld, waarin een gedeelte van de kerk beschikbaar blijft om vieringen te houden. De Vinder is in dat plan speciaal bedoeld voor de diaconale aktiviteiten. Over dit plan wil de initiatiefgroep op 24 augustus gaan praten met de leden van de Antonius Geloofsgemeenschap. Als die ermee instemmen, wordt het rapport officieel aan het parochiebestuur aangeboden.

Voor 1 januari 2015 moet het standpunt van het parochiebestuur over het open houden van kerken en het pastorale plan duidelijk zijn.

Verslag bijeenkomst 24 augustus 2014