Nieuws Antoniusraad juni 2017

Tags: 

Woensdag 28 juni 2017 hebben de leden van de Antoniusraad ge-sproken met pastoor Han Akkermans en een vertegenwoordiger van het kerkbestuur.
We hebben de vieringen in De Vinder geƫvalueerd. We hebben bij-gehouden hoeveel mensen de vieringen bezochten; gemiddeld zijn dat er 54. Een goede opkomst derhalve. Wij hebben onze tevreden-heid uitgesproken over het invullen van de voorgangers in de vierin-gen.
Daarnaast hebben wij onze wensen op tafel gelegd. Evenals vele be-zoekers hebben wij het gemis van het uitreiken van de communie aangegeven en het wachten op het groene licht voor de definitieve aanpassingen van onze gebedsruimte. De goedkeuring voor de aan-passingen van de gebedsruimte kunnen hopelijk binnen afzienbare tijd worden aangepakt.

Het uitreiken van de communie in gebedsviering past niet in het be-leid van de Catharinaparochie; ook de andere kerkplekken hebben hiermee te maken. Dit beleid heeft te maken met het beperkte aantal priesters wat beschikbaar is. Buiten pastoor Akkermans wordt er een beroep gedaan op emeriti.
Dit betekent dat de vieringen in De Vinder op de huidige wijze blij-ven plaatsvinden. De afspraak is dat we over een jaar de situatie op-nieuw bekijken.